Artemisyem Belgeleri

İletişim Bilgileri

Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş hayvancılıkta ırk fazla olmasına rağmen verim yönü farklılığı olduğu için besleme modelleri de farklıdır. Süt verim yönlü büyükbaş hayvanlar, et verim yönlü hayvanlar ve her ikisini de barındıran kombine ırklar farklı besleme modelleriyle beslenebilmektedir. Süt verim yönü güçlü olan ırklarda daha yoğun besleme yapılırken, et için ya da kombine ırklarda daha seyrek besleme modeli benimsenmiştir.

Rasyon, bir hayvanın 24 saat içerisinde verim yönü ve yaşam payı dikkate alınarak ihtiyacı olan besin maddelerinin hayvana sunulmasıdır. Özellikle ülkemizde bu konuda çok fazla eksiklik vardır. Bunun temel nedenlerinden biri sahaya inen personel yetersizliği, hizmet veren personelde tecrübe eksikliği ve en önemli problem yetiştiricinin bir rasyona gereken değeri vermemesi. Bütün bu problemler işletmelerde verim ve kazanç kayıplarına sebep olmakta milli servetimizin azalmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta yem denildiğinde ülkemizde üretim yapan birçok firmanın benzer kombinasyonlarda elde ettiği, fiyat rekabetinin olduğu ticari ürünler akla gelmektedir. Bu, hayvan beslemede önemli bir yere sahip olsa da asıl dikkat edilmesi gereken o yemin dâhil olduğu rasyodur.

Artemis kaplı üre üreticilerin verimlerini maksimize eder. Kazanç ve emek oranlarını dengeler ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olur. Protein kaynağı olarak soya küspesine göre sekiz kat daha güçlü olan Artemis kaplı üre büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıkta kullanım için en ekonomik protein kaynağıdır.

Yem katkı maddeleri, besi hayvanlarının gıdalarına ek olarak kullanılmakta olan; %5’den daha az olmak şartı ile kullanılan maddelerdir.

Büyükbaş hayvancılıkta, beslemede en önemli katkı maddelerinin başında görülenler vitaminlerdir. Hayvan beslemede çeşitli amaçlar ile kullanılmakta olan bu katkı maddeleri; çoğunlukla yemlerin besin değerlerinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. Besin değeri olan yem katkı maddelerinin, hayvan yemlerine yeterli miktarda katkılarının sağlanması fazlasıyla önemlidir. Kesinlikle bu katkı oranı aşılmamalı veya altına düşülmemelidir. Bu sebeple hayvan besleme fazlasıyla hassasiyet gerektirmektedir.

Çok çeşitli amaçlar için kullanabileceğiniz büyükbaş hayvan yem katkı maddeleri; hayvanların doğru ve sağlıklı beslenmeleri için gerekli olan lif, protein, enerji, vitamin ve mineral gibi besin değerleri ile orantılı olarak ayarlanmalıdır.

Bilindiği üzere yem katkı maddeleri; büyükbaş hayvancılıkta ve küçükbaş hayvancılıkta temel besin madde gereksinimlerinin yanı sıra; yeme katıldıklarında yemden yararlanma oranını olumlu seviyede artıran ve bu sayede de hayvanların sağladıkları verimleri arttırmak suretiyle ekonomik yarar sağlayan maddelerdir.

Artemis kaplı üre kullanan bir üretici verimlerini maksimize ederek düşük yem maliyeti ile fazla kazanç sağlar. Artemis kaplı ürenin yavaş salınımlı olması güvenli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca diğer tüm protein kaynaklarından daha konsantre protein içerir.

Yem rasyonları hazırlanırken hayvanların enerjilerini, ağırlıklarını ve süt üretimini kısa sürede artırmak amacıyla hayvanlar büyük miktarda fermente edilebilir karbonhidrat tüketmeye yönlendirilmekte bu da rumen ve işkembe bozukluklarını beraberinde getirmektedir. Hayvanların doğal diyetlerinde nişasta gibi bol karbonhidratlı ve çabuk sindirilen yiyecekler olmadığından bu tür besleme şekli “asidosiz” denilen ve midede pH seviyesinin 5’in altına düşmesiyle ve bakteri florasının bozulmasıyla oluşan rahatsızlıklara yol açmaktadır. Rasyo çeşitliliği ve yem kalitesi kazançlı bir üretim yapabilmenin en önemli faktörüdür. Rasyoda ki çeşitlilikte her zaman enerji, karbonhidrat ve protein dengesine dikkat edilmelidir. Gelişmiş ülkeler uzun yıllardır temel rasyolarının yanında yem katkıları kullanarak hem kazanç hem verim noktasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Beslenmenin temel prensiplerinden birisi de, hayvanların minimum ve optimum protein ihtiyaçlarını bilmek ve onları hesaplamaktır. Günlük protein ihtiyaçları ham protein olarak ifade edilir, bu da toplam proteinin 1 kg süt verimi için gerekli ham proteinin süt ve yağ oranına göre değişir. Protein az olur ise, yem tüketimi az olur, selüloz sindirimi geriler, süt verimi ve canlı ağırlık azalır. Yüksek süt verimli hayvanların beslenmesinde imkan var ise, yüksek ham protein tercih edilmelidir. Artemis kaplı üre, %250 ham protein %95 sindirilme oranına sahip yem katkı ürünüdür. Doğal protein kaynaklarından 8 kat daha güçlü ve daha ekonomiktir.

Hayvan organizmasında sıcaklık ve enerji karbonhidrat ve yağlardan sağlanır. Protein hücrenin yapı taşıdır.

Sığırlarda, iyi gelişenlerin 3 yaş civarında gelişmeyi bitirdiklerini, yetersiz beslenenlerin de 1-2 yıl daha gelişmeye devam ettiği gözlemlenmiştir. Hayvan eğer kısa süreli yetersiz beslenmiş ise bu sorun çözülebilir fakat uzun vakit yetersiz beslenme yapılmış ise bu ara kapatılamaz.

Protein ihtiyacı enerjide olduğu gibi canlı ağırlık ve süt verimi ile artmakta ve hayvanın türüne, cinsine, yaşına, canlı ağırlık ve süt verimine göre değişmektedir.

Telefon Ara
whatsapp Yaz