Artemisyem Belgeleri

İletişim Bilgileri

KAPLI ÜRE

KAPLI ÜRE

Detaylı Fiyat Bilgisi İçin İletişime Geçin

Kaplı ürede ilaç üretim teknolojisinde kullanılan enterik kaplama tekniği ile üre taneciklerinin kaplanması sonucu, ürenin rumende 12-16 saat boyunca yavaş yavaş çözünmesi sağlanmıştır. Böylece rumende düzenli ve yeterli seviyede azot bulunması verim artışını maksimize etmektedir.

Whatsapp İrtibat: whatsapp Yaz+90 544 167 97 90 Telefon İrtibat: whatsapp Yaz+90 216 353 2623

ARTEMİS KAPLI ÜRE NEDİR ?

Koyun ve sığır gibi ruminantlar rumende bulunan mikroorganizmalar sayesinde yemin yapısında bulunan azotu hangi kaynaktan sağlarsa sağlasın, mikrobiyal proteine çevirirler. Daha fazla kullanılabilir protein daha fazla verim anlamına gelmektedir.

Besin kaynakları arasında protein yapısında bulunmayan fakat rumende faydalı mikroorganizmalar tarafından proteine çevrilen, en güçlü protein kaynağıdır. 

İçeriğinde en az %250 Ham protein bulunmaktadır. Ayrıca, %95 sindirilebilirliğe sahip olan bu yem katkısı, hem besi hayvanlarında hem de süt hayvanlarında verim artışını maksimize etmektedir. 

100 kilogram canlı ağırlığa günde sadece 35 gram verilecek şekilde (500 Kg hayvana günde 175 gram) ölçeklendirdiğimiz bu yem katkısı aynı zamanda protein kaynakları arasında en ekonomik olanıdır. 

Bu prensip kullanılarak azot kaynağı olarak Artemis kaplı üre kullanımı son derece ekonomik bir çözüm oluşturmaktadır. Maksimum verim sağlayan ve protein görevi gören Artemis kaplı üre, Tarım bakanlığı onaylı ve kullanım koşullarına uyulduğunda %100 güvenlidir.

Diğer protein kaynaklarına göre 12 kata kadar daha fazla proteine (Soya küspesine göre 7 kat daha fazla protein) sahip olan Artemis kaplı üre, gıda kalitesini korurken, maliyetler açısından çiftliklerin verimini arttırarak üretimi ve üreticiyi destekler. Kaplı ürede ilaç üretim teknolojisinde kullanılan enterik kaplama tekniği ile üre taneciklerinin kaplanması sonucu ürenin rumende 12-16 saat boyunca yavaş yavaş çözünmesi sağlanmıştır.

Böylece rumende düzenli ve yeterli seviyede azot bulunması verim artışını maksimize etmektedir.

ARTEMİS KAPLI ÜRE NASIL KULLANILMALIDIR VE FAYDALARI NELERDİR

Yeme homojen şekilde iyice karıştırılmalıdır. Hayvanlara 2-4 hafta arası alıştırılarak kademeli verilmelidir. Tahıl tane yemleri veya melas gibi kolay çözünebilir yüksek enerji kaynaklarıyla beraber kullanılmalıdır. Düşük proteinli ve yüksek enerjili yemler ile verilmelidir.

Toplam rasyona (KM'de) %1'e, konsantre yemlere %2'ye, mısır silajına ise %0,5 kadar katılabilir.

Artemis kaplı üre; %250 ham protein, ayrıca %95 gibi çok yüksek sindirilme oranına sahip bir yem katkı ürünüdür. Ürün kullanırken en yüksek verimi almak için ürünün yanına yüksek enerji kaynağı yem girilmelidir.

Artemis kaplı üre canlı kilogram başına 0,35 gram verilmektedir (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram). Bu kadar az kullanılmasının yeterli olması ürünü en ekonomik ve en verimli protein kaynağı yapmaktadır. Ürün, uzman ekip tarafından klinik çalışması yapılarak ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Avrupa standartlarında kaplama teknolojisine sahiptir. Ürün verim garantilidir. Tamamen yerli üretici ve milli sermayedir.

Bu zamana kadar çalıştığımız referans firmalarımız arasında 5.000 baş hayvanlı süt ve besi çiftlikleri bulunmaktadır.

Bu kurumlardan aldığımız geri dönüşlere göre BUN ve MUN değerleri olan kandaki ve sütteki üre miktarı sağlıklı limitler içerisindedir.

Sütte yağlanma ve verim artışı, besilerde ise hızlı kilo artışı görülmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ?

En yüksek faydayı sağlamak için yüksek enerjili yemlerle beraber kullanılmalıdır. Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır.

Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır. 4 aydan küçük buzağılarda, 6 aylıktan küçük kuzularda ve düvelerde kullanılmaz. Ürün kullanımı için çiftliğin yem karma makinasına sahip olması ve homojen karışım sağlaması gereklidir.

0,35 gram Artemis kaplı üre / kg vücut ağırlığı (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram kaplı üre) oranı aşılmamalıdır. Kuru serin ve Güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Artemis kaplı üre daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

Kaplı Üreyi Kimler Kullanabilir


Artemis kaplanmış üre, besi hayvanları, süt hayvanları, küçükbaş hayvancılık ve hazır yem üretiminde güvenle kullanılır. 
Artemis kaplı üre kullanan süt çiftliklerinin ve besi çiftliklerinin verimleri yüksek oranda artmaktadır. Bu artış yüksek enerjili rasyonlarla maksimize edilebilir. 
Yeterli yem çeşitliliği ile beslenen 40 adet, ortalama 600 kilo ağırlığında Holstein cinsi ineklerde Artemis kaplı üre kullanıldığında günlük süt miktarlarında %6 artış gözlenmiştir. 
Ayrıca, süt yağında %8 artış görülürken süt proteininde de %7 artış sağlanmıştır. Böylece sütün kalitesi ve miktarı artmaktadır. 

Besicilikte dikkat edilmesi gereken nokta proteini hayvanın enerjiye çevirmesini engellemektir. Yüksek enerjili yem kaynağı kullanmak, proteinden maksimum verim alınmasını sağlar. 
Ürünün yeme homojen şekilde karışması gerektiğinden yem karma makinesi gereklidir. 

 

ARTEMİS YEM İLE; EKONOMİK MALİYET, MAKSİMUM KAZANÇ


Artemis Yem Türkiye’nin ilk ve tek kaplı üre üreticisidir. Müşterilerini ortağı gibi gören ve Türkiye'nin üretici gücünü destekleyen bir firmadır. Artemis Yem, bünyesindeki yetkin ve tecrübeli teknik personeli sayesinde yeni ürün geliştirme konusunda başarılı, yerleşik kalite sistem kültürü sayesinde güven duyulan bir firmadır. İki yıllık yoğun bir Ar-Ge ve ruhsatlandırma süreci sonunda, 2017 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim iznini alarak kaplı üre üretimine başlamıştır. Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki çiftliklere, yem firmalarına ve yurtdışına binlerce ton kaplı üre tedarik etmiştir. Türkiye’ye daha önce sadece ithal olarak gelen kaplı ürenin tek yerli üreticisidir. Üretimlerimiz, Avrupa standartlarında hayvan sağlığını koruyacak şekilde yapılmaktadır. Kalite anlayışımız Türkiye'nin önde gelen büyük çiftlikleri ile çalışmamızı ve ürünümüzün başarısını kanıtlamamızı sağlamıştır. Sektörde edindiği konumu korumak ve daha iyiye doğru geliştirmek için çalışmalarını toplam kalite yönetimi üzerine yoğunlaştıran firmamızın öncelikli hedefi; yönetim sistemlerinin entegrasyonu ve Toplam Kalite bilincinin firma bünyesinde benimsenerek yerleşik hale gelmesidir.

 

Üründen ne kadar kullanmalıyım ?
Canlı kilogram başına 0,35 gram verilmektedir
Ürün küçükbaşta kullanılır mı ?
Evet kullanılır.
Ürün kuzularda kullanılırmı ?
Ürün 8 aylıktan büyük kuzularda kullanılır.
Maliyetlerden nasıl kazanç sağlar ?
Ürün gramaj olarak az verildiği ve içeriğinde %250 protein bulunduğu ekonomiktir.Aynı protein değerini bir kaynaktan almak için ortalama 8 kat daha fazla vermek gerekir.Örneğin; daha önce günde 5 kilo soya küspesi veriyorsak artık bunu 2,5 kiloya düşürüyoruz ve rasyo çeşitliliğine göre protein miktarlarındaki yem azaltılmasından %5 ile %7 arasında kazanç farkları ortaya çıkıyor
Premikslere katıldığında avantajları nelerdir ?
Piyasada verim artışlı yemler üretmek için en avantajlı üründür, bizimle çalışan çok sayıda premiksci verim garantili ürün ürettiği için müşterileri tarafından güvenilen ve tercih edilen bir müşteri portföyü oluşturmaktadır.
Verimde artış ne zaman belli olur ?
Bir ay sonunda sonuçlar ortaya çıkar.
Ürün kullanmak için ne gerekli ?
Yem karma makinası şart.
Düvelerde ve buzağılarda kullanılır mı ?
Düvelerde kullanımaz,4 aylıktan büyük buzağılarda kullanılır.
Artemis kaplı üre kullandığımızda başka protein kaynağı girmelimiyiz ?
Evet az miktarda olsa doğal protein kaynağı girmelisiniz
Artemis kaplı üre kullanıyorum verim alamıyorum ?
Artemis kaplı üre kullanıldığında yanına yüksek enerji kaynağı yem verilmelidir yoksa hayvan proteini enerji kaynağına çevirirek kullanır buda verim kaybına sebeb olur.
Bayiniz var mı?
şu an bayilik sistemi yoktur. Seksen bir şehir'e gönderim sağlanıyor.
Türkiyede başka üretici firma var mı ?
Türkiyede'ki Tek kaplı üre üreticisi Artemis yem'dir.
Yerli üretici olmanızın avantajı nedir?
Lojistik masrafları olmadığı için fiyat olarak en uygun ve muadillerden daha kaliteli kaplı üreyi üretiyoruz.
Ürünün kaplama yüzeyi nedir ?
Ürün palm yağıyla kaplanmıştır buda enerji ve sütte yağlanamayı sağlar.
Ürünün tüm üretim izinleri var mı ?
Ürün Tarım Bakanlığı tarafından onaylıdır.Tüm üretim ve izin belgeleri mevcuttur.
Ürün ne kadar protein içerir ?
%250 Ham proteine sahiptir.
Ürünün sindirilme oranı ne kadardır?
%95 sindirilme oranına sahiptir.
Kaplı Üre Güvenlimi ?
Kullanılabilinir limitler içerisinde %100 güvenli
Gıda kalitesinde bozulma yaratır mı ?
Rumendeki mikroorganizmalar beslendiği için sağlıklı Bun ve Mun değerleri sağlanır.Gıda kalitesinde bozulma yaratmaz.
Kaç yılından beri Ürün var ?
Ürün ile ilk 2014 yılında tanıştık 2015 senesinde altı ay Ar-Ge çalışmaları sonucu üretime geçtik ve gerekli izinleri almamız 2017 senesine geldi.2017 senesinden beri bir çok çiftlik ve premik markası ile çalıştık ve bu zamana kadar hep olumlu dönüşler aldık.
Üründe KDV var mı?
Ürün %0 KDV ile satılmaktadır.
Günlük kaç TL'ye denk gelmektedir ?
Artemis kaplı üre canlı kilogram başına kullanıldığı için bu rakam değişmekte.Ortalama bir rakam vermek gerekirse minimum 2 TL maksimum 4,5 TL'ye denk gelmektedir.
Telefon Ara
whatsapp Yaz