Artemisyem Belgeleri

İletişim Bilgileri

Kaplı Üre Nedir ?

Kaplı Üre Nedir ?

Büyük baş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektöründe, koyun ve sığır gibi ruminantlar rumende bulunan mikroorganizmalar sayesinde yemin yapısında bulunan azotu hangi kaynaktan sağlarsa sağlasın, mikrobiyal proteine çevirirler. Süt çiftliklerinde ve besi çiftliklerinde kullanılabilir protein daha fazla verim anlamına gelmektedir.

Bu prensip kullanılarak azot kaynağı olarak Artemis kaplı üre kullanımı son derece ekonomik bir çözüm oluşturmaktadır. Maksimum verim sağlayan ve protein görevi gören Artemis kaplı üre, Tarım bakanlığı onaylı ve kullanım koşullarına uyulduğunda %100 güvenlidir.

Diğer protein kaynaklarına göre 12 kata kadar daha fazla proteine (Soya küspesine göre 7 kat daha fazla protein) sahip olan Artemis kaplı üre, gıda kalitesini korurken, maliyetler açısından çiftliklerin verimini arttırarak üretimi ve üreticiyi destekler. Kaplı ürede ilaç üretim teknolojisinde kullanılan enterik kaplama tekniği ile üre taneciklerinin kaplanması sonucu ürenin rumende 12-16 saat boyunca yavaş yavaş çözünmesi sağlanmıştır.

Böylece rumende düzenli ve yeterli seviyede azot bulunması verim artışını maksimize etmektedir.

KAPLI ÜRE NASIL KULLANILMALIDIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Yeme homojen şekilde iyice karıştırılmalıdır. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektöründe hayvanlara 2- 4 hafta arası alıştırılarak kademeli verilmelidir. Tahıl tane yemleri veya melas gibi kolay çözünebilir yüksek enerji kaynaklarıyla beraber kullanılmalıdır. Düşük proteinli ve yüksek enerjili yemler ile verilmelidir.

Toplam rasyona (KM'de) %1, konsantre yemlere %2, mısır silajına ise %0,5 kadar katılabilir.

Artemis kaplı üre; %250 ham protein, ayrıca %95 gibi çok yüksek sindirilme oranına sahip bir yem katkı ürünüdür. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektörlerinde ürünü kullanırken en yüksek verimi almak için ürünün yanına yüksek enerji kaynağı yemi girilmelidir.

Artemis kaplı üre canlı kilogram başına 0,35 gram verilmektedir (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram). Bu kadar az kullanılmasının yeterli olması besi yemi fiyatlarını göz önünde bulundurursak ürünü, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektöründe en ekonomik ve en verimli protein kaynağı yapmaktadır. Ürün, uzman ekip tarafından klinik çalışması yapılarak ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Avrupa standartlarında kaplama teknolojisine sahiptir. Ürün verim garantilidir. Tamamen yerli üretici ve milli sermayedir.

Bu zamana kadar çalıştığımız referans firmalarımız arasında 5.000 baş hayvanlı süt besi çiftlikleri bulunmaktadır.

Bu kurumlardan aldığımız geri dönüşlere göre BUN ve MUN değerleri olan kandaki ve sütteki üre miktarı sağlıklı limitler içerisindedir.Yem katkı maddeleri, besi yem fiyatları bakımından birim fiyat olarak doğal yemlerden daha fazla verim getirdiği için daha fazla kazanç sağlamaktadır. Besi yemi ve süt yeminden aynı değerdeki besleyiciliği almak için hayvan başına 7 – 8 kilo verilmesi gerekir.

Sütte yağlanma ve verim artışı, besilerde ise hızlı kilo artışı görülmektedir.

KAPLI ÜRE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

En yüksek faydayı sağlamak için yüksek enerjili yemlerle beraber kullanılmalıdır. Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır.

Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır.Büyükbaş hayvancılıkta 4 aydan küçük buzağılarda,küçükbaşhayvancılıkta 6 aylıktan küçük kuzularda ve düvelerde kullanılmaz. Ürün kullanımı için çiftliğin yem karma makinasına sahip olması ve homojen karışım sağlaması gereklidir.

0,35 gram Artemis kaplı üre / kg vücut ağırlığı (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram kaplı üre) oranı aşılmamalıdır. Kuru serin ve Güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Artemis kaplı üre daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

ARTEMİS KAPLI ÜRE NASIL KULLANILMALIDIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Artemis kaplı üre, süt ve besi çiftliklerinin maliyetlerini düşürmesine aynı zamanda verimlerinin artmasına yardımcı olur. Yavaş salınımlı azot kaynağıdır. Diğer yem kaynaklarına göre içerisinde sekiz kat daha fazla protein barındırır. Sindirilme oranı tüm yem ve yem katkılarına göre çok daha fazladır (%95).

Artemis kaplı üre, yeme homojen şekilde iyice karıştırılmalıdır. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılır. hayvanlara 2- 4 hafta arası alıştırılarak kademeli verilmelidir. Tahıl tane yemleri veya melas gibi kolay çözünebilir yüksek enerji kaynaklarıyla beraber kullanılmalıdır. Düşük proteinli ve yüksek enerjili yemler ile verilmelidir.

Toplam rasyona (KM'de) %1, konsantre yemlere %2, mısır silajına ise %0,5’e kadar katılabilir.

Artemis kaplı üre; %250 ham protein, ayrıca %95 gibi çok yüksek sindirilme oranına sahip bir yem katkı ürünüdür. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektörlerinde ürünü kullanırken en yüksek verimi almak için ürünün yanına yüksek enerji kaynağı yem girilmelidir. Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır. Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır. 4 aydan küçük buzağılarda, 6 aydan küçük kuzularda, düvelerde kullanılmaz. Ürün kullanımı için üreticinin yem karma makinasına sahip olması beklenir. Artemis kaplı üre rumende salınım gösterir, daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

Artemis kaplı üre canlı kilogram başına 0,35 gram verilmektedir (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram).

0,35 g Artemis kaplı üre/kg vücut ağırlığı oranı aşılmamalıdır.

Besi Yemi Fiyatları

Bu kadar az kullanılmasının yeterli olması besi yemi fiyatlarını göz önünde bulundurursak ürünü, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektöründe en ekonomik ve en verimli protein kaynağı yapmaktadır.

Ürün, uzman ekip tarafından klinik çalışması yapılarak ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Avrupa standartlarında kaplama teknolojisine sahiptir. Ürün verim garantilidir. Tamamen yerli üretici ve milli sermayedir.

Kuru, serin ve güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.

Telefon Ara
whatsapp Yaz