Artemisyem Belgeleri

İletişim Bilgileri

Kaplı Üre Hayvanlarda Nasıl Kullanılır ?

Kaplı Üre Hayvanlarda Nasıl Kullanılır ?

 Artemis kaplı üre, süt ve besi  çiftliklerin maliyetlerinin düşmesine aynı zamanda veriminin artmasına yardımcı olur. Yavaş salınımlı azot kaynağıdır, diğer yem kaynaklarına göre içerisinde sekiz kat daha fazla protein barındırır. Sindirilme oranı tüm yem ve yem  katkılarına göre çok daha fazladır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ? 

En yüksek faydayı sağlamak için yüksek enerjili yemlerle beraber kullanılmalıdır.Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır.
Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır.4 aydan küçükbuzağılara,8 aylıktan küçük kuzulara,düvelerde kullanılmaz.Ürün kullanımı için üreticinin yem karma makinasına sahip olması beklenir.
0,35 gram Artemis kaplı üre/Kg vücüt ağırlığı oranı aşılmamalıdır.Kuru serin ve güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.Artemis kaplı üre rumende salınım gösterir daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

ARTEMİS KAPLI ÜRE NASIL KULLANILMALIDIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Artemis kaplı üre, yeme homojen şekilde iyice karıştırılmalıdır. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılır. hayvanlara 2- 4 hafta arası alıştırılarak kademeli verilmelidir. Tahıl tane yemleri veya melas gibi kolay çözünebilir yüksek enerji kaynaklarıyla beraber kullanılmalıdır. Düşük proteinli ve yüksek enerjili yemler ile verilmelidir.

Toplam rasyona (KM'de) %1, konsantre yemlere %2, mısır silajına ise %0,5 kadar katılabilir.

Artemis kaplı üre; %250 ham protein, ayrıca %95 gibi çok yüksek sindirilme oranına sahip bir yem katkı ürünüdür. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektörlerinde ürünü kullanırken en yüksek verimi almak için ürünün yanına yüksek enerji kaynağı yem girilmelidir. Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır. Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır. 4 Aydan küçük buzağılarda, 6 aylıktan küçük kuzularda, düvelerde kullanılmaz. Ürün kullanımı için üreticinin yem karma makinasına sahip olması beklenir. Artemis kaplı üre rumende salınım gösterir, daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

Besi Yemi Fiyatları

Artemis kaplı üre canlı kilogram başına 0,35 gram verilmektedir (100 Kg canlı ağırlığa 35 gram).0,35 gr. Artemis kaplı üre/kg vücut ağırlığı oranı aşılmamalıdır.Bu kadar az kullanılmasının yeterli olması besi yemi fiyatlarını göz önünde bulundurursak ürünü, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık sektöründe en ekonomik ve en verimli protein kaynağı yapmaktadır. Ürün, uzman ekip tarafından klinik çalışması yapılarak ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Avrupa standartlarında kaplama teknolojisine sahiptir. Ürün verim garantilidir. Tamamen yerli üretici ve milli sermayedir. Kuru, serin ve güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.

Telefon Ara
whatsapp Yaz