KAPLI ÜRE NEDİR

Artemis Kaplı Üre Nedir?

ÜRE TANECİĞİ

Kaplı Ürede ilaç üretim teknolojisinde kullanılan enterik kaplama tekniği ile üre taneciklerinin kaplanması sonucu ürenin rumende 12-16 saat boyunca yavaş yavaş çözünmesi sağlanmıştır. Böylece rumende düzenli ve yeterli seviyede azot bulunması verim artışını maksimize etmektedir.

Artemis Kaplı Üre Nedir?

KAPLI ÜRE NEDİR?

Koyun ve sığır gibi ruminantlar rumende bulunan mikroorganizmalar sayesinde yemin yapısında bulunan azotu, hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın, mikrobiyal proteine çevirirler. Daha fazla kullanılabilir protein daha fazla verim anlamına gelmektedir.

Artemis Kaplı Üre Nedir?

ZAMAN

Bu prensip kullanılarak azot kaynağı olarak üre kullanımı son derece ekonomik bir çözüm oluşturmaktadır. Ancak, ürenin ham halde kullanımı, rumende çok hızlı çözünmesi dolayısıyla ya tehlikeli olmakta, ya da verim artışı sağlayamamaktadır...

Artemis Kaplı Üre Nedir?

GÜNLÜK SÜT MİKTARI

%6 günlük süt miktarında artış gözlemlenmiştir (32,5 litreden 34,5 litreye)*

Artemis Kaplı Üre Nedir?

ARTEMİS KAPLI ÜRE İle Daha Fazla Süt Verimi

Ortalama 30 lt süt veren sağmal siyah alaca için birbirlerini ikame edebilecek kaplı üresiz ve kaplı üreli rasyonlar arasındaki fark hesaplanmıştır

Artemis Kaplı Üre Nedir?

ARTEMİS KAPLI ÜRE ile Azalan Maliyet

Kaplı üre katılarak hazırlanmış rasyon; 0,7 kg Yonca kuru otundan, artı 0,7 kg Soya küspesinden ve 1,0 kg da süt yeminden fayda sağlamaktadır. Son dönemlerdeki protein kaynaklarına gelen zamlar besleme maliyetini arttırmakta ve kaplı ürenin kullanımını mantıklı hale getirmektedir.