Artemisyem Belgeleri

İletişim Bilgileri

Kaplı Üre Hayvanlarda Nasıl Kullanılır ?

Kaplı Üre Hayvanlarda Nasıl Kullanılır ?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ? 

En yüksek faydayı sağlamak için yüksek enerjili yemlerle beraber kullanılmalıdır.Soya ya da kanola gibi protein kaynakları yarıdan fazla azaltılmamalıdır.
Kaba yem ve tahıl dengesi sağlanmalıdır.4 aydan küçükbuzağılara,8 aylıktan küçük kuzulara,düvelerde kullanılmaz.Ürün kullanımı için üreticinin yem karma makinasına sahip olması beklenir.
0,35 gram Artemis kaplı üre/Kg vücüt ağırlığı oranı aşılmamalıdır.Kuru serin ve güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.Artemis kaplı üre rumende salınım gösterir daha önceden ıslatılarak bekletilmez.

Telefon Ara
whatsapp Yaz